การตั้งค่าเร้าเตอร์ซิสโก้
  • 3 August 2019
  • 74
  • 0
การตั้งค่า Basic config Router Cisco   https://www.youtube.com/watch?v=T8lEA6ES-mk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1yFPgvltyuTUmff8Q_0mkbvtH4eGQANOnBKfiJswWH2VXlr_-gXfaRcSE
อ่านต่อ